Schoolplan

Van visie, naar doelen, naar daden. Het Rijswijks Lyceum en het van Vredenburgh College weten wat ze willen. Deze scholen hebben hun bouwstenen, ambities en beleid duidelijk voor ogen. Om deze informatie duidelijk en overzichtelijk over te brengen, maakten wij het schoolplan op. Het bevat de beleidsambities 2015-2020 op het gebied van onderwijs&kwaliteit, personeelsbeleid, ICT, organisatieontwikkeling, financiën, pr/communicatie en huisvesting. 

Schoolplan
Rijswijks-Lyceum-schoolplan- Rijswijks-Lyceum-schoolplan-2 Rijswijks-Lyceum-schoolplan-3 Rijswijks-Lyceum-schoolplan-4