Direct naar inhoud
Creativiteit maakt nieuwsgierig

Blog

Een kijkje in de creatieve keuken van b-creative en inspirerende artikelen over grafische vormgeving, strategie en onze activiteiten.

7 manieren om het verschil tussen identiteit en imago te overbruggen

Elke ondernemer heeft een idee over de uitstraling van zijn bedrijf. Maar, komt dit ook overeen met hoe het publiek het bedrijf beziet? In dit artikel delen wij manieren om het imago en bedrijfsidentiteit overeen te laten komen.

De identiteit van een onderneming is het beeld wat het bedrijf uitdraagt. Het is het hele pakket van kernwaarden (innerlijke kenmerken) en de manier waarop het hele bedrijf zich presenteert (uiterlijke kenmerken). Deze persoonlijkheid is zichtbaar in gedrag, communicatie en visuele identiteit.

Het is echter de uitdaging om de gewenste identiteit overeen te laten komen met het imago; hoe het publiek het bedrijf beziet, herkent en vergelijkt met andere bedrijven. Hoe zorg je ervoor dat de (potentiële) klant het bedrijf ziet zoals gewenst? En hoe biedt een bedrijf relevante waarde aan relaties?

 

Het verschil tussen identiteit en imago overbruggen
 

 1. Stel de bedrijfspersoonlijkheid vast
  Het imago wordt gevoed door de achterliggende visie en doelen, de persoonlijkheid. Door een sterke motivatie uit te dragen zullen klanten er eerder toe gebracht worden om jouw product of service te gaan gebruiken. Het is daarom voor elke ondernemer van belang om eerst de persoonlijkheid vast te stellen. Het gaat hier om het ‘hoe, wat en waarom’ en de kernwaardes.
   
 2. Achterliggende visie en doelen leidend laten zijn
  Na het vaststellen van de kernwaardes is het van belang deze op een juiste manier uit te dragen. Wij hebben de ervaring dat het maken van bedrijfsbrede beslissingen gemakkelijker wordt als deze gebaseerd worden op de visie en doelen. Dit moet tot uiting komen in het gedrag van het hele bedrijf, de communicatie en de visuele identiteit; samen ook wel de ‘corporate identity mix’ genoemd. In de volgende punten gaan we hier dieper op in.
   
 3. Visuele identiteit consequent toepassen
  De visuele identiteit houdt meer in dan het logo. Het omvat tevens de naam, het kleurgebruik, typografie, grafische elementen of vormen en de fotografiestijl. Deze liggen vast in een huisstijl. Het consequent toepassen van deze stijl is heel belangrijk. Dat houdt bijvoorbeeld in dat er spaarzaam gebruik wordt gemaakt van logovariaties, overal dezelfde lettertypes toegepast worden en het kleurenpallet en grafische elementen beperkt worden. Op die manier krijgt het publiek steeds dezelfde ervaring met je bedrijf, zowel online als offline. Het zorgt voor herkenbaarheid en voor een professionele indruk.
   
 4. Een logo en huisstijl die passen bij de identiteit
  Het ontwikkelen van een logo en stijl is niet alleen een kwestie van smaak. Ze moeten één geheel vormen en passen bij de uitstraling van het bedrijf. Ook hierbij zijn de kernwaardes leidend. Als bijvoorbeeld ‘modern’ een belangrijke kernwaarde van jouw bedrijf is zal het logo en stijl niet te klassiek moeten ogen. Dit is een eenvoudig voorbeeld, maar op deze manier heeft elke kernwaarde invloed op de huisstijl.
   
 5. Zet de juiste marketing communicatiemiddelen in
  Een ondernemer is met name geïnteresseerd om het juiste bedrijfsimago te kweken bij de (potentiële) klant, de doelgroep. Elke doelgroep heeft zijn eigen wensen en behoeften. Zo heeft ook elk marketing communicatiemiddel zijn kenmerken en sterke/zwakke punten. Tevens moet het middel passen bij de boodschap en, daar zijn ze weer, de bedrijfsvisie en doelen. Alleen advertenties plaatsen in een lokale krant is bijvoorbeeld niet voldoende om heel jong Nederland te bereiken. Het inzetten van sociale media is in zo’n geval een betere stap en zal een hele andere indruk achterlaten.
   
 6. Gebruik de juiste tone-of-voice
  Nog een punt in het kader van communicatie, de tone-of-voice. Dit is de stijl waarin je bedrijf of organisatie communiceert en wordt gebaseerd op de kernwaarden en de doelgroep.
  De tone-of-voice kan formeel of informeel zijn, commercieel of informatief, direct of indirect, technisch of toegankelijk. Het consequent toepassen van één vaste schrijf- of spreektoon zorgt voor herkenbaarheid en is medebepalend voor het imago.
   
 7. Het gedrag aansluiten bij de kernwaarden
  Het gedrag van het bedrijf is misschien wel de belangrijke factor van de ‘corporate identity mix’. Het gedrag omvat de dagelijkse manier van handelen van de organisatie; hoe de medewerkers met de klanten omgaan en de manier waarop het bedrijf zich opstelt in maatschappelijke kwesties. Alles wat een bedrijf communiceert en ook de wijze waarop dit gedaan wordt, moet worden waargemaakt in het gedrag. Oftewel, wat je zegt moet je ook doen; geen woorden maar daden!
   

Wij zijn de eerste om te erkennen dat het overeenstemmen van identiteit en imago een voortdurend proces is, een hele kluif! Onze belangrijkste en samenvattende tip is echter eenvoudig: begin bij de basis, leg het ‘hoe, wat en waarom’ en de kernwaardes vast. Baseer vervolgens alle beslissingen hierop.

Onze ervaring is dat een strategische brainstormsessie een bedrijf helpt om tot deze kern te komen. Ons team staat altijd klaar om je hierbij te helpen. Met een inspirerende sessie, op maat gemaakt, ben je zeker van alle inzichten op een rij, een enthousiaste groep mensen en alle neuzen dezelfde kant op. Vervolgens nemen wij de uitslag ter hand en helpen jou om een brug te slaan tussen jouw bedrijfsidentiteit en het imago!

Wat zijn jouw ideeën over dit onderwerp? Laat het ons weten!

 

 

 

b creative agency
Schiedamseweg 58
3134 BN Vlaardingen

010 8 500500