CuraRata

CuraRata, een vernieuwd zorgproces met maar één doel: preventie en genezing. Screening en zorgverlenging voor complexe aandoeningen worden individueel en krijgen vorm binnen een researchomgeving. Een belangrijk proces die ertoe bijdraagt de zorgverlening efficiënt en effectief te maken. Wij maakten in samenwerking met reclamebureau Nijgh een geanimeerde video om de doelgroep kennis te laten nemen met dit zorgproces vol toekomstperspectief.

CuraRata
curarata