Actieplan Wonen

Hoe betrek je bewoners bij de op handen zijnde veranderingen in hun wijk, qua woningen en woonomgevingen? Voor Gemeente Vlaardingen gaven wij vorm aan 'Woonvisie 2030'; het overkoepelende plan en de diverse gebiedsvisies. Ook maakten wij een film om de burgers op eenduidige manier te informeren en uit te nodigen voor de discussie.

Actieplan Wonen
actieplanwonen actieplanwonen- actieplanwonen-2 actieplanwonen-3 actieplanwonen-4