Gebiedsvisies Vlaardingen

Hoe ziet Vlaardingen er in 2030 uit? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat het ook over twintig jaar prettig is om in onze stad te wonen en te werken? En hoe maken we Vlaardingen aantrekkelijk voor jong, oud, gezinnen en toekomstige bewoners? Dat staat beschreven in het Actieplan Wonen. Na het opstellen van dit plan zijn er gebiedsvisies gemaakt samen met klankbordgroepen uit de verschillenden gebieden. Wij verzorgden de opmaak van deze gebiedsvisies.

 

Gebiedsvisies Vlaardingen
gemVlaardingen-gebiedsdiv- gemVlaardingen-gebiedsdiv-2 gemVlaardingen-gebiedsdiv-3 gemVlaardingen-gebiedsdiv-4 gemVlaardingen-gebiedsdiv-5