i-NEWZ

Een nieuwsbrief voor alle medewerkers, met gedane activiteiten en handige feiten. Tot de Lentiz Onderwijsgroep deze nieuwtjes op hun eigen portaal ging plaatsen maakten wij iedere maand de i-NEWZ op. Een kleurrijke, afwisselende uitgave.
i-NEWZ
iNEWZ- iNEWZ-3 iNEWZ-2