rpz.nl

Tegelijkertijd met de algemene vraag voor een nieuwe stijl kwam de vraag om een nieuwe website te maken. Een website die eigentijds oogt en informatie via verschillende wegen kan aanbieden. Zoek je op aandoening, specialisatie, specialist,...?

Om snel en helder te navigeren naar zaken die enige spoed behoeven, kozen wij er voor om gebruik te maken van iconen zoals we ze kennen van de mobiele telefoon. Verder veel helderheid en mooie fotografie die de verschillende aandachtsgebieden van het Ruwaard van Putten ziekenhuis uitlichten.

rpz.nl
RPZ-projecten_0115 RPZ-projecten_0116 RPZ-projecten_0117 RPZ-projecten_0118